Witaj na naszej stronie
Zapraszamy do zapoznana się ze specyfiką naszej oferty.
W naszym serwisie postaramy się przybliżyć Państwu nie tylko zasadę funkcjonowania naszych systemów, ale również chcielibyśmy, abyście mogli nas lepiej poznać.
PodtorzaSystem wyłożenia rynnowego pod tory kolejowe - ekologia i ekonomia

Jest to system przeznaczony dla bocznic załadunku paliw płynnych (ropa naftowa, benzyny, gazy płynne) oraz innych chemikalii płynnych do procesów mycia i neutralizacji cystern kolejowych.
Ponieważ żadna, najostrzej opracowana procedura nie jest w stanie w sposób doskonały wyeliminować wycieków, a co za tym idzie, skażenia środowiska, gruntu i wód gruntowych, systen wyłożenia rynnowego rozwiązauje kompleksową ochronę za pomocą zbierania i izolowania wyciekłych substancji dla dalszej przeróbki lub utylizacji.

Dalej


Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 - Rozdział 2 §28 pkt. 2, Rozdział 4 §34 pkt. 2 oraz §38 pkt. 1) pragniemy Państwu przedstawić system zabezpieczania miejsc przeładunku materiałów niebezpiecznych składający się z elementów wyprodukowanych przez naszą firmę, który jest najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem uwzględniającym wymogi powyższego Rozporządzenia.
 
Podwójne dna zbiorników
Podwójne dna zbiorników
System „PM” polega na zastosowaniu drugiego dna i/lub płaszcza zbudowanego ze specjalnego tworzywa. W jego skład wchodzą m.in. konstrukcyjne żywice zbrojone matą szklaną oraz profilowana blacha aluminiowa. System „PM” to doskonałe zabez-pieczenie przeciwkorozyjne i chemoodporne z zastosowaniem ciągłego pneumatyczno-elektronicznego monitoringu szczelności.
Dalej
System ekologicznego zabezpieczenia torowiska
podciśnieniowa próba szczelności
System wyłożenia rynnowego pod tory kolejowe w miejscach załadunku i rozładunku materiałów płynnych.

Jest to modułowy system ochrony gleby w miejscach załadunku i rozładunku z cystern kolejowych materiałów płynnych, które mogłyby skazić to miejsce w przypadku nieszczelności połączeń bądź wycieków.
Dalej
Kontakt
Kontakt
Euro-bud s. a.
ul. Grodzka 9 lokal nr 2
09-404 Płock
Regon 181131948     
NIP 685-232-72-61
tel. 24 366 51 60
email: biuro@euro-budsa.com
www.eurobudplock.pl

 
 
Zaufali nam
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
© 2011 Eurobudplock.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone, Projekt i wykoannie: HEDEA.pl